วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

10 พระราชวังที่สวยที่สุดในโลก

The Potala Palace พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ในธิเบตอันดับที่ 9
Mont Saint-Michel ที่ฝรั่งเศส 
ปราสาทบนเกาะเล็ก ๆ ในอ่าว Normandy ใกล้กับบริททาเนีย ปราสาทแห่งนี้เป็นฉากในภาพยนตร์หลาย ๆ เรื่อง การ์ตูน หรือแม้แต่ในเกมส์


อันดับที่ 8
Neuschwanstein Castle 
ปราสาทในเยอรมันแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เป็นต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์อันดับ 7
Matsumoto Castle 
นับเป็นปราสาทที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
อันดับ6
Hunyad Castle ปราสาทแดร็กคูล่า ในโรมาเนีย


อับดับที่5
Malbork Castle 
ปราสาทสไตล์โกธิคซึ่งสร้างด้วยอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่ประเทศโปแลนด์ ปราสาทแห่งนี้รวมถึงพิพิธภันณ์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกอันดับที่4
Palacio da Pena 
พระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดในโปรตุเกส ตั้งอยู่บนภูเขาเหนือเมือง Sintra ในวันที่อากาศสดใสจะสามารถมองเห็นปราสาทแห่งนี้ได้จากเมืองลิสบอน พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ภายหลังได้มีการบูรณะใหม่ และอุทิศให้เป็นโบสถ์ ใช้เป็นศาสนสถาน
อันดับที่3
Lowenburg Castle 
ปราสาทสิงโตในเยอรมัน ปราสาทแห่งนี้ดูเหมือนปราสาทในยุคกลาง แต่จริง ๆ แล้วปราสาทแห่งนี้เป็นเพียงปราสาทที่สร้างขึ้นมาเลียนแบบปราสาทในยุคกลาง โดย Landgrave Wilhelm IX สร้างขึ้นประมาณปลายศตวรรษที่ 18


อันดับที่ 2
Prague Castle 
ปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากการบันทึกสถิติของกินเนสบุ๊ค ปราสาทปรากแห่งนี้มีความยาวประมาณ 570 เมตร กว้างโดยเฉลี่ย 130 เมตร เพชรมงกุฏเชค (Czech Crown Jewels) ได้รับการเก็บรักษาไว้ที่นี่ ปราสาทแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่กษัตริย์แห่งเชค จักรพรรดิแห่งโรมัน และประธานาธิบดีเชคโก สโลวาเกีย และเชค รีพับบลิคใช้เป็นที่ทำงาน


อันดับที่ 1 
พระราชวังแวร์ซาย แห่ง ฝรั่งเศส (Versailles Palace of France) 
สร้างอยู่ในเมือง แวร์ซาย ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองปารีส ประมาณ 15 กิโลเมตร  ถูกสร้างโดย รัชสมัย กษัตริย์พระเจ้าหลุยส์ที่ 15 (King Louis XIV) ตรัสไว้แล้วว่า ต้องใช้เงิน 500,000,000 ฟรังค์ แล้วแรงงานกว่า 30,000 คน ที่พระเจ้าหลุยส์ ตัดสินพระทัยสร้างพระราชวังแวร์ซาย เพราะ ว่า แถวๆ เมืองแวร์ซาย นั้นเป็นสถานที่เหมาะแก่การไล่ล่าสัตว์อย่างมาก แล้วยังเป็นพระราชวังที่ งดงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่ดี เมื่อมองจากที่สูงจะ สวยมากๆ 
น.ส. น้ำฝน  ยอดพายุ ชั้น ม. 5/6 เลขที่ 13


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น