วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

5 อันดับมหาวิทยาลัยของโลก (น.ส นริศรา ชูดี ม 5/6 เลขที่ 11)

มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

อันดับที่ 5 ได้แก่ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ได้ 98.0 คะแนน

มหาวิทยาลัยเยล


อันดับที่ 4 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ 98.8 คะแนน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแมซซาชูเสทส์ หรือ เอ็มไอทีอันดับที่ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแมซซาชูเสทส์ หรือ เอ็มไอที ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ 99.2 คะแนน

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอันดับที่ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ 99.3 คะแนน

มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์อันดับที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ได้ 100.00 คะแนน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น